آزمایشگاه خواص فیزیکی و شیمیایی

بررسی دقیق خواص فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه پیش از ورود به چرخه تولید، جهت­ دهی و کنترل فرایند حین تولید و همچنین کنترل کیفیت کلیه محصولات خروجی از کارخانه، از وظایف این آزمایشگاه است. در ادامه به گزیده ­ای از این آزمون­ ها اشاره می­شود.

آزمون های قابل انجام بر روی انواع رزین مانند تعیین زمان ژل شدن، تعیین پیک اگزوترم رزین، واکنش پذیری در دماهای 25°C و 80°C
آزمون های قابل انجام بر روی منومر استایرن مانند تعیین مقدار TBC و بررسی وجود زنجیره های پلیمری احتمالی ایجاد شده در منومر استایرن
آزمون های تعیین درصد جامد، درصد رطوبت، درصد جذب آب و درصد جذب روغن در رزین و پودرها
تعیین دانسیته جامدات و مایعات با روش ارشمیدس و با استفاده از کیت تعیین دانسیته با رزولوشن 0.000001 و تعیین چگالی خطی الیاف
انجام انواع تیتراسیون همچون اندازه گیری میزان اکسیژن فعال در پروکساید، اندازه گیری عدد اسیدی، تعیین عدد اپوکسی رزین مطابق با استاندارد و دقت بالا
آزمون اندازه گیری ضخامت گالوانیزه و عایق های چندلایه، عیب یابی با استفاده از امواج اولتراسونیک، سنجش زبری سطح
تعیین pH با استفاده از دستگاه pH متر دیجیتال
اندازه گیری شوری، مقاومت ویژه، هدایت الکتریکی و TDS(Total Dissolved Solid) محلول
آزمون های قابل انجام بر روی انواع GRP مانند بررسی وجود تخلخل یا ترک سطح و مرکز با استفاده از آزمون نفوذ رنگ، کنترل ابعادی، انحراف از راستی با استفاده از فیلر و همچنین بررسی دقیق تختی، گردی، توازی و تعامد قطعه با استفاده از ساعت اندازه گیری