آزمون های کف پوش

با توجه به گسترش روزافزون مکان­ های صنعتی، نیاز فزاینده به جلوگیری از بروز حوادثی نظیر آتش ­سوزی و برق­ گرفتگی در حال شکل ­گیری است. کف ­پوش ­های صنعتی با قابلیت خود خاموش ­شوندگی و غیرهادی بودن، گزینه­ مطلوبی برای این نوع محیط ­ها می­ باشند. این آزمایشگاه قادر به انجام آزمون­ های مکانیکی، حرارتی و الکتریکی و ارزیابی کیفی کف­ پوش ­های صنعتی می­ باشد.