آزمون های مقره و کات اوت

ارزیابی کیفی انواع مقره­ و کات­ اوت، نیازمند آزمون­ های مختلف الکتریکی و مکانیکی می­ باشد که در استانداردهای بین­ المللی و سازمان توانیر ارائه شده است. آزمایشگاه سامانه­ های نوین افرا این توانایی را دارا می ­باشد که بسیاری از این آزمون­ها را انجام دهد.