خدمات آزمایشگاه سامانه های نوین افرا

شرایط محیطی

آزمون آب و هوای تسریع شده uv

فشار قوی(HV)

خواص مکانیکی

خواص فیزیکی و شیمیایی

IMG_2595-min

ارسال آنلاین درخواست آزمایش

شما میتوانید از طریق سایت بصورت آنلاین و در کمترین زمان درخواست ارسال انواع آزمایش را به آزمایشگاه تخصصی سامانه های نوین افرا ارسال نمایید و کارشناسان ما در اسرع وقت فرآیند مربوط به انجام آزمون را پیگیری می نمایند.

سفارش آنلاین